آرمان خودرو پیشگامان ایرانیان

شرکت فنی مهندسی مکانیک خودرو(دیاگ، تجهیزات تعمیرگاهی، صافکاری بدون رنگ، لوازم یدکی، آموزش)

Alternate Text

Alternate Text

لوازم یدکی

به زودی افتتاح میگردد

Alternate Text

آموزشگاه آرمان خودرو

به زودی افتتاح میگردد

Alternate Text

تجهیزات مکانیکی

به زودی افتتاح میگردد

Alternate Text

تجهیزات صافکاری

به زودی افتتاح میگردد

واحد آموزش آرمان خودروی پیشگامان ایرانیان

اخبار

آخرین وبلاگ های ما

1401/02/09

مصاحبه مدیر عامل شرکت آرمان خودرو پیشگامان ایرانیان مهندس محمدعلی مصری با عنوان :

استقالل صنعت خودرو در گرو خودکفائی تمام عیار و کمال صنایع داخلی می باشد

همکاران / شرکا