دستگاه معاینه فنی مخصوص موتورسیکلت پرزان شامل یک رابط دیجیتال برای تضمین کیفیت و صحت انتقال اطلاعات بین کابین اصلی و ایستگاه های

آزمایش(CAN bus) و پورت usb برای اتصال سریع ادوات جانبی. از جمله ویژگی های دستگاه قابلیت تعمیر و به روز رسانی از راه دور می باشد.

اجزا خط معاینه فنی:

کابین اصلی با نمایشگر 20″

دارای نرم افزار ثبت نام، آزمون، صدور کارت معاینه فنی و مدیریت مالی

کامپیوتر صنعتی تعبیه شده در کابین

کنترل مادون قرمز

قابلیت آزمون ترمز تا 1 تن

آزمایشگر ترمز 4 سنسور : اندازه گیری ترمز دستی و ترمز پایی، گیره چرخ ها.

آزمایشگر سرعت: قطر غلتک 100 میلیمتر و قطر چرخ 6 تا 24 اینچ

دستگاه های جانبی شامل تست نور چراغ، تستر گاز و تستر صدا می باشد.
 

دستگاه معاینه فنی مخصوص موتورسیکلت اکتیا مولر شامل یک رابط دیجیتال برای تضمین کیفیت و صحت انتقال اطلاعات بین کابین اصلی و ایستگاه های

آزمایش(CAN bus) و پورت usb برای اتصال سریع ادوات جانبی. از جمله ویژگی های دستگاه قابلیت تعمیر و به روز رسانی از راه دور می باشد.

اجزا خط معاینه فنی:

کابین اصلی با نمایشگر 20″

دارای نرم افزار ثبت نام، آزمون، صدور کارت معاینه فنی و مدیریت مالی

کامپیوتر صنعتی تعبیه شده در کابین

کنترل مادون قرمز

قابلیت آزمون ترمز تا 1 تن

آزمایشگر ترمز 4 سنسور : اندازه گیری ترمز دستی و ترمز پایی، گیره چرخ ها.

آزمایشگر سرعت: قطر غلتک 100 میلیمتر و قطر چرخ 6 تا 24 اینچ

شبیه ساز جاده ( تست آلایندگی، شبیه سازی شرایط باد مخالف در جاده)

دستگاه های جانبی شامل تست نور چراغ، تستر گاز و تستر صدا می باشد.