c-gaz

قیچی رو کار ظرفیت 4 تن ارتفاع بالابری 180 سانتی متر موتور 2/2 کیلو

وات پیستون دوبل با آزاد کن دستی هنگام قطع برق

قیچی روکار

ظرفیت 3/2 تن ارتفاع بالابری 185 سانتی متر موتور 2/2 کیلو 

وات تک فاز همراه با آزاد کن دستی هنگام قطع برق

قیچی توکار ظرفیت 3 تن ارتفاع بالابری 207 سانتی متر موتور 2/2 کیلو 

وات برق تک فاز با آزاد کن دستی هنگام قطع برق

چهار ستون مخصوص میزان فرمان،همراه با تودلی بادی

دوستون تمام اتومات ظرفیت 4 تن ارتفاع بالابری 941 سانتی متر موتور 2/2 کیلو 

وات به همراه تابلوبرق تمام اتومات

دوستون

ظرفیت 4 تن ارتفاع بالابری 941 سانتی متر موتور 2/2 کیلو

وات،دارای دو جک در بازوها،قرقره آبکاری شده فولادی،دارای

L 2040

ضربه گیر درب و بازوهای کامل بازشو