90 لیتری قیف دار

trg2090-hd1

65 لیتری قیف دار

2092

65 لیتری معمولی

hc_2090_pneumatic_oil_extractor

130 لیتری

2093

130 لیتری قیف دار

30gallon-oii-drainer-tank-trg2030