قطعه شور تمام استیل ak 912 آرمان خودروی پیشگامان ایرانیان

 

تمام استیل -برقی وگازی – در حجم های 90-100-120 لیتری

1a