5000l-1

 

 


لیست محصولات پروگرامینگ 


1- پاورپروگرمینگ  FY-TECH

پاور پروگرامینگ بردهای خودرو بنز + بی ام و نگه دارنده ثابت

ولتاژ با قابلیت شارژ باطری

2-  TNM 2000

پروگرامر یونیورسال USB با قابلیت پروگرام بیش از 8000 نوع

میکروکنترلر ( ATXMEGA – ARM7 – DSPIC-PIC-AVR-C51- حافظه فلش تا 56 پایه FPGA-SERIAL- EEPROM EPROM-EEPROM-CPLD )

3-  TNM 5000

پروگرامر یونیورسال USB2 پر سرعت با قابلیت پروگرام بیش از

25000 نوع میکروکنترلر ( ST-ATXMEGA – ARM7/9 MOTORELA-PIC-AVR-C51- حافظه فلش تا 56 پایه FPGA-SERIAL- EEPROM EPROM-EEPROM-CPLD)

4-   TNM 5000J- TAG

پروگرامر مدل 5000 با قابلیت پروگرام انواع ایسیو و بردهای

الکترونیکی خودرو های داخلی و خارجی از طریق کابل جی تک

بدون نیاز به خارج کردن قطعه از برد

5- TNM 5000J- TAG+Cbm

پروگرامر مدل 5000 با قابلیت پروگرام انواع ایسیو و بردهای

الکترونیکی خودرو های داخلی و خارجی از طریق کابل جی تک

و جی تگ مخصوص بدون نیاز به خارج کردن قطعه از برد

( CBM) یورو4 

6 – ایسیو کیت E

OBD پروگرامرخودرویی معمولی شامل جی تگ به همراه تبدیل

ایسیو معمولی و دیاگ 4003 و ملحقات (کیف چرمی دفترچه

کابل 16 و 2 رشته و …) 

7- ایسیو کیتA

OBD پروگرامرخودرویی شامل جی تگ به همراه تبدیل ایسیو

معمولی و دیاگ 4003 و ملحقات (کیف چرمی دفترچه  

کابل 16 و 2 رشته و …)

8- ایسیو کیتA + بدون دیاگ

پروگرامرخودرویی شامل جی تگ سی بی ام به همراه تبدیل

پیشرفته ایسیو توسط OBD و ملحقات کامل (کیف چرمی

دفترچه کابل 16 و 2 رشته و …) 

9 –ایسیو کیتA + فول

پروگرامرخودرویی شامل جی تگ – سی بی ام به همراه تبدیل 

(تبدیل پایه ایسیو) – کد سوئیچ -دیاگ 4004 -4003

OBD پیشرفته ایسیو و ملحقات کامل (کیف چرمی -دفترچه  

کابل 16 و 2 رشته و …)

10- ایسیو کیتA + فول +تیونینگ

پروگرامرخودرویی شامل جی تگ- سی بی ام به همراه تبدیل 

 (تبدیل پایه ایسیو) – کد سوئیچ -دیاگ 4004-4003 و

OBD پیشرفته ایسیو و قابلیت ریمپ و چیپ تیونینگ و

ملحقات کامل (کیف چرمی دفترچه کابل 16 و 2 رشته و 

…)