مدل : AK3050 – AK3065 -AK3080 – AK3090 – AK3100

 

comperakp

1000 لیتری

موتور ایرانی 4 پیستون – سیلندر UT100 کاملا  ایتالیایی – دینام موتوژن 10اسب 

4 رینگ کورس بلند – رنگ کوره ای –  تابلوی برق 3 فاز -تنظیم دینام بصورت کشویی

دارای 6 ماه گارانتی با کارت طلایی

750 لیتری

موتور ایرانی 3 پیستون  – دینام موتوژن 5 اسب 

4 رینگ کورس بلند – رنگ کوره ای –  تابلوی برق 3 فاز -تنظیم دینام بصورت کشویی

دارای 6 ماه گارانتی با کارت طلایی

500 لیتری

موتور ایرانی3پیستون  – دینام موتوژن 5 اسب 

4 رینگ کورس بلند – رنگ کوره ای –  تابلوی برق 3 فاز -تنظیم دینام بصورت کشویی

دارای 6 ماه گارانتی با کارت طلایی

350 لیتری 

موتور ایرانی 3 پیستون  – دینام چینی 3 اسب 

4 رینگ کورس بلند – رنگ کوره ای –  تک  فاز -تنظیم دینام بصورت کشویی

250 لیتری 

موتور ایرانی 2 پیستون  – دینام چینی 2 اسب 

 رنگ کوره ای –  تک  فاز -تنظیم دینام بصورت کشویی