شارژر واستارتر

new14 new17
new-12 new-13-copy
new16 new15

 

previous arrow
next arrow
Slider

قابلیت استفاده بعنوان استارتر (باطری کمکی) با جریان استارت ۳۰۰ آمپر

شارژر موبایل  وسایل الکترونیکی تا ۵ ولت 

قابلیت شارژ لپتاپ و تبلت و …. در رنج (۱۲-۱۶ -۱۹ ولت )

دارای کلمپ هوشمند برای محافظت از دستگاه هنگام استارت زنی

قابلیت استفاده بعنوان استارتر (باطری کمکی) با جریان استارت ۳۰۰ آمپر

شارژر موبایل  وسایل الکترونیکی تا ۵ ولت 

قابلیت شارژ لپتاپ و تبلت و …. در رنج (۱۲-۱۶ -۱۹ ولت )

قابلیت استفاده بعنوان استارتر (باطری کمکی) با جریان استارت ۳۰۰ آمپر

شارژر موبایل  وسایل الکترونیکی تا ۵ ولت 

قابلیت شارژ لپتاپ و تبلت و …. در رنج (۱۲-۱۶ -۱۹ ولت )

دارای کلمپ هوشمند برای محافظت از دستگاه هنگام استارت زنی

قابلیت استفاده بعنوان استارتر (باطری کمکی) با جریان استارت ۳۰۰ آمپر

شارژر موبایل  وسایل الکترونیکی تا ۵ ولت 

قابلیت شارژ لپتاپ و تبلت و …. در رنج (۱۲-۱۶ -۱۹ ولت )

jump-starter3jump-starter4jump-starter1jump-starter2