دستگاه معاينه فنی خودروهای سنگين

 

 

 

اين دستگاه در مسير آزمايش ، بخش های فنی گوناگون خودرو را آزمايش می کند و با برخورداری از تکنولوژی ارتباطی can ، اندازه گيری ها را با دقت بيشتری انجام می دهد .

اين دستگاه ها در انواع مخصوص خودروهای سبک و سنگين ساخته شده است تا بتوان همزمان چند خودرو را تحت آزمايش قرار داد. همچنين می توان بخش های گوناگون دستگاه

را با فاصله ای بيشتر از هم گذاشت تا مرکز کنترل . دارای نمايشگر ۲۰ اينچی می باشد و از يک رايانه صنعتی با نرم افزار توانمند تحت ويندوز بهره می گيرد و با دقت بالايی ، اندازه

انحراف چرخ ها ، توانمندی ترمز ها ، چگونگی فرسايش جلوبندی و ديگر بخش های فنی خودرو را بررسی می کند.

آزمونهایی که در این مسیر صورت می گیرد عبارتند از:

            -تست ترمز

            -سنجش زاويه ی چرخ ها

            -سنجش انحراف چرخ ها و فرسايش جلوبندی

            -سنجش دودهای خروجی اگزوز

            -سنجش سرعت و کيلومتر شمار

            -تست صدا

            -سنجش کمک فنر ها

           -سنجش ليزری نور چرخ