c-gaz

قیچی رو کار ظرفیت ۴ تن ارتفاع بالابری ۱۸۰ سانتی متر موتور ۲/۲ کیلو

وات پیستون دوبل با آزاد کن دستی هنگام قطع برق

قیچی روکار

ظرفیت ۳/۲ تن ارتفاع بالابری ۱۸۵ سانتی متر موتور ۲/۲ کیلو 

وات تک فاز همراه با آزاد کن دستی هنگام قطع برق

قیچی توکار ظرفیت ۳ تن ارتفاع بالابری ۲۰۷ سانتی متر موتور ۲/۲ کیلو 

وات برق تک فاز با آزاد کن دستی هنگام قطع برق

چهار ستون مخصوص میزان فرمان،همراه با تودلی بادی

دوستون تمام اتومات ظرفیت ۴ تن ارتفاع بالابری ۹۴۱ سانتی متر موتور ۲/۲ کیلو 

وات به همراه تابلوبرق تمام اتومات

دوستون

ظرفیت ۴ تن ارتفاع بالابری ۹۴۱ سانتی متر موتور ۲/۲ کیلو

وات،دارای دو جک در بازوها،قرقره آبکاری شده فولادی،دارای

L 2040

ضربه گیر درب و بازوهای کامل بازشو