جک گیربکس درار نیم تن و یک تن  سوسماری بیک رد

resizer

 

 

مشخصات جک گیربکس درار سوسماری چنگک درا بیگ رد

  • حداقل ارتفاع :  ۲۱  سانتی متر

  • حداکثر ارتفاع : ۷۸ سانتی متر

  • سیستم هیدرولیک 

  • ساخت چین