قطعه شور تمام استیل ak 912 آرمان خودروی پیشگامان ایرانیان

 

تمام استیل -برقی وگازی – در حجم های ۹۰-۱۰۰-۱۲۰ لیتری

1a