جک موتور درار ۲ تن تاشو مدل T32002X

میل تعادل موتور درار مدل TRF2750