مدل :  AKP M2  –  AKP M4  –  XW5

 

akp-m2

میزان فرمان ۳D – دوربینی – به همراه ال سی دی 

میزان فرمان کامپیوتری بیسیم

با مانیتور رنگی – قابل اتصال به چاپگر 

تکفاز – مخصوص سواری –  دارای ۸ سنسور

میزان فرمان کامپیوتری بیسیم

با مانیتور رنگی – قابل اتصال به چاپگر 

تکفاز – مخصوص سواری –  دارای ۴ سنسور