5000l-1

 

 


لیست محصولات پروگرامینگ 


۱- پاورپروگرمینگ  FY-TECH

پاور پروگرامینگ بردهای خودرو بنز + بی ام و نگه دارنده ثابت

ولتاژ با قابلیت شارژ باطری

۲-  TNM 2000

پروگرامر یونیورسال USB با قابلیت پروگرام بیش از ۸۰۰۰ نوع

میکروکنترلر ( ATXMEGA – ARM7 – DSPIC-PIC-AVR-C51- حافظه فلش تا ۵۶ پایه FPGA-SERIAL- EEPROM EPROM-EEPROM-CPLD )

۳-  TNM 5000

پروگرامر یونیورسال USB2 پر سرعت با قابلیت پروگرام بیش از

۲۵۰۰۰ نوع میکروکنترلر ( ST-ATXMEGA – ARM7/9 MOTORELA-PIC-AVR-C51- حافظه فلش تا ۵۶ پایه FPGA-SERIAL- EEPROM EPROM-EEPROM-CPLD)

۴-   TNM 5000J- TAG

پروگرامر مدل ۵۰۰۰ با قابلیت پروگرام انواع ایسیو و بردهای

الکترونیکی خودرو های داخلی و خارجی از طریق کابل جی تک

بدون نیاز به خارج کردن قطعه از برد

۵- TNM 5000J- TAG+Cbm

پروگرامر مدل ۵۰۰۰ با قابلیت پروگرام انواع ایسیو و بردهای

الکترونیکی خودرو های داخلی و خارجی از طریق کابل جی تک

و جی تگ مخصوص بدون نیاز به خارج کردن قطعه از برد

( CBM) یورو۴ 

۶ – ایسیو کیت E

OBD پروگرامرخودرویی معمولی شامل جی تگ به همراه تبدیل

ایسیو معمولی و دیاگ ۴۰۰۳ و ملحقات (کیف چرمی دفترچه

کابل ۱۶ و ۲ رشته و …) 

۷- ایسیو کیتA

OBD پروگرامرخودرویی شامل جی تگ به همراه تبدیل ایسیو

معمولی و دیاگ ۴۰۰۳ و ملحقات (کیف چرمی دفترچه  

کابل ۱۶ و ۲ رشته و …)

۸- ایسیو کیتA + بدون دیاگ

پروگرامرخودرویی شامل جی تگ سی بی ام به همراه تبدیل

پیشرفته ایسیو توسط OBD و ملحقات کامل (کیف چرمی

دفترچه کابل ۱۶ و ۲ رشته و …) 

۹ –ایسیو کیتA + فول

پروگرامرخودرویی شامل جی تگ – سی بی ام به همراه تبدیل 

(تبدیل پایه ایسیو) – کد سوئیچ -دیاگ ۴۰۰۴ -۴۰۰۳

OBD پیشرفته ایسیو و ملحقات کامل (کیف چرمی -دفترچه  

کابل ۱۶ و ۲ رشته و …)

۱۰- ایسیو کیتA + فول +تیونینگ

پروگرامرخودرویی شامل جی تگ- سی بی ام به همراه تبدیل 

 (تبدیل پایه ایسیو) – کد سوئیچ -دیاگ ۴۰۰۴-۴۰۰۳ و

OBD پیشرفته ایسیو و قابلیت ریمپ و چیپ تیونینگ و

ملحقات کامل (کیف چرمی دفترچه کابل ۱۶ و ۲ رشته و 

…)