آموزش تخصصی تعمیر و عیب بابی گیربکس اتوماتیک ۴ و ۵ سرعته هیوندا و کیا

آموزش تخصصی تعمیر موتور و سیستم سوخت رسانی خودروهای هیوندا و کیا

مجموعه نقشه خودرو های انژکتوری جدید جلد دوم انتشارات شرکت مهندسی موتورآزمای ثمین

مجموعه نقشه خودرو های انژکتوری جلد اول انتشارات شرکت مهندسی موتورآزمای ثمین

سیستم سوخت رسانی انژکتوری مولف: مهندس مناف اکبری

رانا ایران خودرو مولف :مهندس سیامک گرشاسبی

کتاب آموزش تعمیرات تخصصی گیربکس اتوماتیک AL4: محمدعلی مصری ، صمد فلاح

مجموعه نقشه های مالتی پلکس خودروهای ایران

سیستم تهویه مطبوع مولف:مهندس محمد حسین طاهری

اصول و مبانی تعمیر و نگهداری سیستم های مختلف پژو ۲۰۶ مولف : مهندس محمدمحمدبوساری

اصول و مبانی مکانیک خودرو مولف :مهندس محمد محمد بوساری

الکترونیک خودروهای سواری و تجاری مولف : مهندس محمد محمد بوساری

اصول و مبانی نگهداری ،عیب یابی و تعمیرات سسیستم سوخت رسانی مولف :مهندس محمد بوساری

اصول و مبانی تعمیر ونگهداری خودروهای پراید و ریو مولف : مهندس محمدمحمدبوساری

اصول و مبانی تعمیر ونگهداری خودروهای پراید و ریو مولف : مهندس محمدمحمدبوساری

پژو ۲۰۶ ایران و رانا مولف:مهندس سیامک گرشاسبی