مدل : AK3050 – AK3065 -AK3080 – AK3090 – AK3100

 

comperakp

۱۰۰۰ لیتری

موتور ایرانی ۴ پیستون – سیلندر UT100 کاملا  ایتالیایی – دینام موتوژن ۱۰اسب 

۴ رینگ کورس بلند – رنگ کوره ای –  تابلوی برق ۳ فاز -تنظیم دینام بصورت کشویی

دارای ۶ ماه گارانتی با کارت طلایی

۷۵۰ لیتری

موتور ایرانی ۳ پیستون  – دینام موتوژن ۵ اسب 

۴ رینگ کورس بلند – رنگ کوره ای –  تابلوی برق ۳ فاز -تنظیم دینام بصورت کشویی

دارای ۶ ماه گارانتی با کارت طلایی

500 لیتری

موتور ایرانی۳پیستون  – دینام موتوژن ۵ اسب 

۴ رینگ کورس بلند – رنگ کوره ای –  تابلوی برق ۳ فاز -تنظیم دینام بصورت کشویی

دارای ۶ ماه گارانتی با کارت طلایی

۳۵۰ لیتری 

موتور ایرانی ۳ پیستون  – دینام چینی ۳ اسب 

۴ رینگ کورس بلند – رنگ کوره ای –  تک  فاز -تنظیم دینام بصورت کشویی

۲۵۰ لیتری 

موتور ایرانی ۲ پیستون  – دینام چینی ۲ اسب 

 رنگ کوره ای –  تک  فاز -تنظیم دینام بصورت کشویی